نقش اسطوره در ترویج نژادپرستی

مستند نازی‌ها توطئه خاموش

…نازی‌ها چگونه سنت‌های عرفانی و اسرارآمیز را در خدمتِ اهداف پلیدشان به انحراف کشیده بوده‌اند…

نازی‌ها برای ارضای ایدئولوژی وحشتناک‌شان، شروع می‌کنند به تلاش برای پرورش نژادی خالص از مردان کامل آریایی و از بین بردن ناخالصی‌ها…


بخش: موزیک و فیلم | چاپ چاپ | بدون نظر

 


نظریزی یازین / ارسال نظر