تاریخچه مستند ۸ مارس روز جهانی زن

بخش: موزیک و فیلم

هشتم مارس همه ساله درسراسر جهان به عنوان روز جهانی زن و برای بزرگداشت مبارزات زنان برای برابری و رهایی گرامی داشته می‌شود.

۸مارس درودی است برمبارزان راه برابری و نویدی است بر پایان ستم و تبعیض جنسی. ۵/۱ قرن گذشته، دوران شکل‌گیری و اوج گرفتن نهضتها و جنشهای زنان برای تحقق حقوق انسانی و زدودن آثار تبعیض کهن جنسی بوده است. به یمن همین مبارزات بود که جنبش برابری برغم مقاومت سنگینی که دربرابرش وجود داشته توانسته گامهایی به جلو بردارد‌. مبنای تاریخی ۸ مارس، تظاهرات زنان کارگر صنعت نساجی نیویورک در ۸مارس۱۸۵۷ است.

این تظاهرات که در‌اعتراض به‌دستمزد کم در‌قبال ۱۲ساعت کار روزانهٌ طاقت‌فرسا و دیگر اجحافات علیه کارگران انجام شد، به شدیدترین وجه سرکوب شد. اما زنان کارگر درسالهای بعد با تشکیل اتحادیه، همچنان به خواستها و اعتراضات خود ادامه دادند. از شروع قرن بیستم زنان درکشورهای صنعتی و نیز کشورهای درحال توسعه، بطور گسترده‌تری وارد بازار کار دستمزدی شدند. آنها عموما در شرایط کاری بد با دستمزدهای کم قرار داشتند و کمتر شانسی برای بهبود اوضاع درچشم انداز دیده می‌شد. دراولایل قرن بیستم اعتصابات کارگری بیشماری دربرخی مراکز اصلی صنعتی از جمله شیکاگو، فیلادلفیا و نیویورک درآمریکا و نیز سایر کشورها برگزارشد. این زنان برای حق رای، دستمزد آبرومندانه، خاتمه شرایط کار طاقت فرسا و خاتمه بیگاری کشیدن از اطفال، دست به اعتراض و اعتصاب زدند. در روز ۸ مارس ۱۹۰۸ تظاهرات هزاران زن کارگر در حرفه های دوزندگی صورت گرفت. در این تظاهرات درخواستی برای قانون حمایت کودکان کارگر وحق رای زنان علاوه بر تقاضاهای طولانی مدت زنان کارگر ارائه داده شد. درسال ۱۹۱۰ کلارا زتکین از جنبش انقلابی آلمان در دومین کنفرانس زنان سوسیالیست پیشنهاد کرد که ۸ مارس به عنوان روز جهانی زن در بزرگداشت خاطره تمام زنانی که برای برابر مبارزه کرده اند، اعلام شود. زنان ۱۷ کشورکه در این کنفرانس حضور داشتند، پیشنهاد او را پذیرفتند.

بعد از ۱۹۱۰ روز جهانی زن درپاره ای از کشورها برگزار میشد و سالها بعد به مرور برخی دیگرکشورها به این جشن پیوستند. در سال ۱۹۷۷ قطعنامه سازمان ملل تصویب شد . این قطعنامه از همه کشورهای دنیا دعوت می‌کرد که یک روز را به مناسبت حقوق زنان و صلح جهانی جشن بگیرند. امروزه عموم کشورهای دنیا روز جهانی زن را به رسمیت می شناسند.

اما ارتجاع زن ستیز حاکم برایران همواره با این روز و این مراسم خصومت ورزیده است

روز جهانی زن اگرچه پیرو یک واقعه تاریخی مشخص شکل گرفته اما جشنی است برای گرامیداشت مبارزات ۵/۱ قرن زنان برای برابری و رهایی. زنانی که درجنبشهای مختلف خواه جنبشهای سیاسی و رهایی بخش و خواه جنبشهای برابری، خواستار برابری و رهایی از ستم مضاعف بوده وبرای آن مبارزه و جانفشانی کرده اند.

http://www.youtube.com/watch?v=df7AN6M3LLY&feature=related [1]


Article printed from Azer-online: http://www.azer-online.com/azer

URL to article: http://www.azer-online.com/azer/?p=13067

URLs in this post:

[1] http://www.youtube.com/watch?v=df7AN6M3LLY&feature=related: http://www.youtube.com/watch?v=df7AN6M3LLY&feature=related

Copyright © 2009 Azer-online. All rights reserved.