قال سنه قوربان – نزاکت تیموراوا / نوریه حسین اوا

… منله شیرین دانیش منله شیرین گول        اَلئنسین لبیندن بال سئنه قوربان

نوریه حسین اوا – قال سنه قوربان


بخش: موزیک و فیلم | چاپ چاپ | بدون نظر
 


نظریزی یازین / ارسال نظر