ترکیه به ‘سرکوب’ آزادی مطبوعات متهم شد

یک گروه بین المللی ناظر بر کار رسانه‌ها، ترکیه را متهم کرده که با ارعاب و به زندان انداختن روزنامه‌نگاران در صدد سرکوب آنهاست.

کمیته حفاظت از روزنامه نگاران می‌گوید که این کشور در اوایل ماه اوت گذشته ۷۶ روزنامه‌نگار را به زندان انداخته است، که این آمار بیش از هر کشور دیگری در جهان است.


بخش: بين‌المللی | چاپ چاپ | بدون نظر
 


نظریزی یازین / ارسال نظر